Varför behövs rehabilitering? 

Efter en skada eller sjukdom är det inte alltid lätt att komma tillbaka till vardagen. För att träningen ska ta som tänkt är det viktigt att musklerna är i gott skick innan man påbörjar träningen tillbaka. Beroende på skada, ålder, tidigare erfarenheter och hundens användningsområde är det mycket relevant att välja rätt träningsmetoder för rehabiliteringen.

Vilka hundar behöver friskvård?

De allra flesta hundar behöver hjälp med underhåll av muskler för att utveckla och bibehålla prestationsförmågan. Olika hundar har olika egenskaper och därmed olika förutsättningar att klara av det vardagliga livet.

Hur går en behandling till? 

När ni kommer första gången på ett Nybesök tittar jag på hur hunden rör sig, om den är symmetrisk och palperar sen för att hitta exakt vart muskelspänningarna finns. Palperar betyder att man med snabba tryck känner i muskeln om spänningen, tonuset, är normalt. Därefter behandlas hunden med massage eller el beroende på vad som passar just hunden. I behandlingen ingår även att hunden får ”vibba” på vibbroplattan, detta för att på ett så naturligt sätt som möjligt öka blodcirkulationen och slappna av muskulatur, senor och ligament. Ni får en rekommendation om eventuella återbesök och självklart träningsråd som passar dig och din hund!

I ett Återbesök ingår behandling, utefter de fynd som gjorts vid ett Nybesök, i form av massage, elterapi, kinesiologi-tejpning eller vibb, beroende på vilket behov hunden har. Ett återbesök kan göras upp till 6månader efter ett nybesök. Går det längre än 6 månader mellan Nybesöket och återbesöket bör ett nytt Nybesök göras då mycket kan ha förändrats hos hunden.

Att tänka på före behandlingen:

 Hunden ska vara väl rastad. Hunden ska vara ren och torr i pälsen, för att undvika obehag vid behandlingen. Hunden ska inte ha ätit nyligen, då massagen kan påverka tarmrörelserna. Hundägaren ska ha lämnat information om hunden och dess historik, samt informerat om eventuell medicinering och sjukdomshistorik. Observera att jag inte behandlar hundar som är dräktiga eller lider av någon allvarligare sjukdom så som epilepsi, cancer eller hjärt- kärlsjukdom. Konsultera veterinär om Ni är osäker på just Er hunds sjukdomstillstånd.

Att tänka på efter behandlingen: 

Hunden kan bli trött efter behandlingen, därför bör hunden inte behandlas innan den ska tävlas, arbeta eller jaga. Massagen är en djupverkande, behandlande massage och den liksom el-behandlingen har 96 timmars karenstid. Hunden bör ta det lugnt. Hunden kan få mer ont de första dagarna efter behandling på grund av att läkningen sätter igång, men den kan även känna sig piggare och upplevas som ”skenfrisk”, på grund av den smärtlindrande effekten behandlingen har. Det är viktigt att se till att hunden har tillgång till vatten efter behandlingen då den kan vara extra törstig.

Vill du läsa mer?

Vill du lära dig mer om varför friskvård & rehab behövs och om hur lite av hundens fysik fungerar? Läs då inlägget om Hundens fysik!