Uminya – Rhodesian Ridgeback

Uminya

Varför har ni valt att gå hos Svanskogs Hundfysik?

Uminya är snart 10 år och har haft problem med stelhet och smärta i muskler, leder och skelett sedan hon var valp. Hon har under åren drabbats av ett flertal olika inflammatoriska tillstånd, flera med sannolikt autoimmun orsak, vilket påverkat hela hennes kropp. Uminya har även spondylos i stora delar av ryggen som tillsammans med muskelsmärtor kraftigt påverkar hennes rörlighet vilket orsakat olika typer av snedbelastningar som i sin tur givit upphov till mer smärta.

Under årens lopp har Uminya genomgått flera omgångar med rehabträning och många olika behandlingar och vi har besökt ett flertal fysioterapeuter utan att få någon riktigt bra långsiktig effekt. I flera fall har vi fått en tillfällig förbättring men över tid har effekten avtagit allt mer för att tillslut i princip utebli helt och hållet.

Jag träffade Sofia på en kurs med min andra hund och efter att ha fått mer information om Sofias utbildning och filosofi samt sett henne undersöka och behandla hundarna på kursen var det självklart att besöka henne för att se om hon kunde hjälpa Uminya. Jag hade läst om elbehandling och var nyfiken på att testa då detta i princip var det enda vi inte provat tidigare.

Uminya ute på tur

Det som även tilltalade mig är att Sofia är nyfiken, vill utvecklas och lära nytt och söka nya vägar vilket är viktigt när man har en kroniskt sjuk hund med många olika besvär och där det inte alltid finns självklara svar på vad som är den bästa vägen framåt.

Efter första besöket var det tydligt att Sofias utbildning givit henne en mycket god förståelse för helheten och hur olika delar i hudens kropp samverkar och därmed i vilken ordning man måste jobba med olika problem för att nå resultat. Denna insikt har jag inte alltid upplevt där jag varit tidigare utan man har haft en tendens att behandla enbart lokalt där man upplever att smärtan sitter för tillfället utan att egentligen jobba med den underliggande orsaken.

Uminya myser

Sofia är även oerhört prestigelös och ser alltid till individen och anpassar behandlingen efter hundens dagsform. Hon jobbar alltid på hundens villkor utan att forcera en behandling för att hunden ska känna sig bekväm. Detta är såklart viktigt för alla hundar men särskilt för en kroniskt sjuk hund som behöver behandling resten av livet. Uminya skuttar glatt in till Sofia trots att behandlingen ibland kan vara jobbig, vilket är en viktig bekräftelse för mig att det är en positiv upplevelse för henne.

Vilka fördelar har behandlingen gett er?

Uminya får idag kontinuerlig behandling hos Sofia vilket resulterat i en glad hund med god livskvalitet även om vi förstås alltid behöver anpassa aktivitet efter hennes dagsform. Kombinationen av el, massage, stretch, kinesiotejpning och vibb har givit goda och långvariga resultat där Uminya har fått betydligt bättre rörlighet och mindre smärtor. I dag vill hon jobba och röra på sig istället för att bara sova, vilket är en stor förändring jämfört med situationen för några år sedan.

Uminya balanserar på stubben

Sofia är även ett ovärderligt stöd och det är tryggt att ha någon som håller koll då man lätt blir hemmablind och inte alltid uppmärksammar om något börjar gå åt fel håll. Jag får även värdefull hjälp med vad vi kan göra hemma i form av tejpning och anpassad träning för att stärka Uminyas kropp.

Texten ovan är i sin helhet skriven av Uminyas matte Sara. Stort tack för att ni delar med er!