Under några månader 2021, delade några hundkunder med sig av sina erfarenheter om friskvård och/ eller rehabilitering hos Svanskogs Hundfysik.

Jag vill sprida kunskap och hur bra är det inte att kunna lära sig av varandra! Kanske har er hund liknande behov som en annan? Vi delar med oss av kunskap men ser till att individuella behov hos hunden tillfredsställs.