Svanskogs Hundfysik

Bollsbyn Fridhem, 662 96 Svanskog 

Mottagningen är belägen 4km utanför Svaneholm, Säffle kommun, sydvästra Värmland.

Hitta till mottagningen i Bollsbyn, Svanskog:

  • Från E18: Sväng av E18 vid skylt mot Svaneholm, följ skyltning mot Svaneholm. Efter att du passerat Coop Nära på Din vänstra sida sväng höger vid skylten mot Hognerud och grusgrop. Följ vägen i 4 kilometer och när Du kommer till fem brevlådor på höger sida och då är du framme och kan parkera på grusplanen.
  • Från E45: Sväng av E45 vid skylt mot Svaneholm. När Du passerat refugen, ta vänster vid skylten mot Hognerud och grusgrop. Följ vägen i 4 kilometer och när Du kommer till fem brevlådor på höger sida och då är du framme och kan parkera på grusplanen.
  • Från väg 164: Sväng av väg 164 vid skylt mot Hognerud. Följ vägen tills det övergår till grusväg, följ sedan skyltning mot Svaneholm. När det åter blir asfalt har Du ca 3 km kvar. När du passerat en mindre bebyggelse och Lastbilsvågen vid grusgropen på vänster sida, ta vänster in på grusplanen vid de fem brevlådorna och du är framme.

Ingång till mottagningen är i den gröna garagedörren vid grusplanen. Väl mött!

Parkera utanför grindarna. Välkomna!