Vad är rehab för något?

Rehabilitering, eller rehab som vi ofta förkortar det till, finns i olika sammanhang och betyder lite olika för olika personer. För många betyder ordet rehab att man tränar på det, som på grund av en skada eller sjukdom blivit svårt och man försöker återfå den förlorade funktionen igen. För andra betyder ordet rehab att man helt enkelt vilar och återhämtar sig.

På Wikipedia beskrivs rehabilitering med orden: “Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa…” samt “Medicinsk rehabilitering består av en behandlingsplan som fokuserar på återhämtning efter en sjukdom eller skada.” I ordböcker beskrivs ordet rehabilitering med ordet återanpassning.

Söker man på synonymer till rehabilitering får man bland annat förslag på återanpassning, omskolning, uppträning, träning; upprättelse, återupprättande

Iskra Medical
El-terapi: både för att hjälpa kroppens läkning, ta bort ödem (svullnad) och smärtlindra

För mig i mitt yrke betyder rehabilitering att man läker ut, återhämtar och återuppbygger sig och gäller även för de små skadorna, inte bara de stora och kanske livsomvälvande skadorna eller sjukdomarna.

För en hund som halkat på isen och sträckt sig svårt och nu är halt, anser jag kan behöva komma till en canineopat för läkning och rehabilitering, dvs återhämtning, även om skadan (i detta exempel en muskelbristning) är förhållandevis liten och kommer så småningom läka ut av sig självt under förutsättning att hunden får rätt vård den första tiden.

Massage: återställer muskeltonus (spänningar), ökar cirkulationen och är ett mycket gott hjälpmedel för överansträngningar eller felbelastning.

När börjar Rehabiliteringen då?

  Jag skulle vilja påstå att återhämtningen efter en skada påbörjas mer eller mindre direkt efter att den har skett! Kroppen skickar ut diverse ämnen som genast börjar reparera den skadade kroppsdelen, det som för oss är känt som inflammation. För att kroppen ska klara av arbetet med återuppbyggnaden behöver den få utrymme att vila, den utsatta delen ska inte behöva vara under så stor belastning nu. Ibland kan det bli lite för mycket av det goda, inflammationen kan bli så pass intensiv att man blir väldigt svullen, får mycket ont och får nedsatt funktion i den drabbade delen och läkningen går långsamt. Då behöver kroppen hjälp med läkningen!

Hundmassage
Den djupverkande massagen kommer åt även djupare muskulatur och kan både vara påfrestande samtidigt som mycket avslappnande för hunden.

Hjälp kan vara antiinflammatoriska preparat som dämpar inflammationen så pass att man inte behöver ha så ont och att man kan klara att röra lite på kroppen så att cirkulationen håller sig igång! Nästa steg kan vara massage, elektroterapi eller laser. Dessa tre alternativ stimulerar cellerna i kroppen till en hälsosam och snabbare läkning och är smärtlindrande och cirkulationshöjande! Så snart kroppen behöver vår hjälp i läkningsprocessen brukar jag börja tala om Rehabiliteringen: det är här den börjar!

Rehab behöver alltså inte bara vara träningsprogram och rörelseövningar! Vila och läkningsprocessen är också en del av rehaben för mig på Svanskogs Hundfysik, sedan kommer återuppbyggnaden och den träning som passar!

Balansbollar
Balansbollar av olika typer kan vara ett gott hjälpmedel i återuppbyggnaden.

När man söker med sin hund till Svanskogs Hundfysik, så går vi igenom några olika delar för att slutligen ha en delvis eller helt återställd hund, beroende på skadan eller sjukdomens art. 

  I skadans allra första skede, behövs oftast inte någon behandling, kroppen är redan igång och tar hand om skadan. Dessutom kanske det finns strukturer som blöder invärtes och då är det endast vila som behövs de första dagarna. Försvinner inte symtomen redan nu, så kan kroppen behöva hjälp att läka som vi nämnde ovan. Svullnader ska hållas nere, smärtlindring kan behövas, stöd i form av kinesiologi-tejp eller skydd kan behövas, omkringliggande strukturer kan behövas ses över för att inte ta stryk av felbelastningar en skada kan ge. 

När denna del av rehaben är över, brukar de flesta mindre skador ha återhämtat sig tillräckligt för att hunden ska kunna återgå till det normala. Andra mer komplicerade skador kan däremot behöva ytterligare hjälp i form av träning och rörelseövningar för att hunden ska återfå rörelse och stabilitet i den skadade kroppsdelen.

Sista steget är att bygga upp muskulaturen dvs styrka och kondition, innan hunden är helt återställd. 

Hund på vibbplatta
Smartvibern används flitigt både för avslappning och träning

Beroende på hur allvarlig, hur omfattande och vart på kroppen skadan är varierar rehabens utförande och tid. Min egen rehab, efter trafikolyckan 2018, är ännu inte helt klar, men jag är inne på slutskedet där jag bygger styrka och kondition. Över ett års rehab!

Schäfern Zehras rehab har pågått sen april och beräknas vara klar i august. En ung aussie behövde fyra besök plus lite övningar hemma för att rehabilitera en lokal inflammation i bogen. 

En äldre hund som under större delen av sitt liv gått omkring med rörelsestörningar i bogen får varannan månad, till en gång i kvartalet underhållande behandling för att den akuta inflammationen inte ska blossa upp och besvära hunden. I det fallet kan man kalla rehaben för underhållande vård eller friskvård om man hellre vill.

Med andra ord så innebär rehabilitering hos Svanskogs Hundfysik alltifrån tre besök, till sex månaders behandling och träning eller återkommande besök resterande tid av livet. Allt beror på skadan och hundens målbild. I ordet rehabilitering, hos mig, innefattas alltså även läkningsprocessen, dvs behandling med massage, el eller vibb innan man kommer till rörelse- och styrketräning.

Är du osäker på om Din hund är behov av rehab eller friskvård? Ring och fråga!

070 2961996
Cert. Canineopat Sofia Malmberg

Hundarna på bilderna är exempel och har ingen direkt koppling till texten.