Varje månad, från och med Mars 2021, så kommer en hundkund att presentera sig och dela med sig av sina erfarenheter om friskvård och/ eller rehabilitering hos Svanskogs Hundfysik.

Vill du och din hund vara med som Månadens Hund så säg till! Bilder på din hund och din text kommer att användas offentligt på Svanskogs Hundfysiks hemsida, Facebook och Instagram i marknadsföringssyfte! På detta vis kan fler hundägare lära sig om fördelarna med att besöka en canineopat och hur det går till och vilka fördelar hundarna får av detta.

Jag vill sprida kunskap och hur bra är det inte att kunna lära sig av varandra! Kanske har er hund liknande behov som en annan? Vi delar med oss av kunskap men ser till att individuella behov hos hunden tillfredsställs.